Obchodní a platební podmínky

 Jak nakupovat

 
1.      Přihlášení stávajícího zákazníka  - / Registrace nového zákazníka / Nákup bez registrace
2.      Výběr zboží dle nabídky
3.      Nákup do košíku
4.      Možnost úprav nákupu v košíku
5.      Kontrola objednávaného zboží
6.   Odeslání závazné objednávky prostřednictvím tlačítka "Objednat"     
 
 
 
Po obdržení objednávky vás budeme mailem informovat o jejím přijetí a následně 
během 2-5 pracovních dnů bude zboží odesláno. 
V případě nutnosti upřesnění objednávky vás bude kontaktovat náš pracovník.
 
 
 
Obchodní podmínky
 
Všechny ceny v internet.obchodě jsou konečné vč. DPH.
 
 A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové obchodu CARPPRODUCT.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednávce v poli dodací adresa.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu CARPPRODUCT.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Objednávka, kterou v e-shopu kupující provede, může být omezena, např. maximálním počtem objednaných kusů zboží.
8. Cena zboží, objednaného prostřednictvím e-shopu, se může lišit od fakturované ceny zboží v prodejce, a to zejména v případě chyby systému. V těchto případech bude kupující před odesláním zboží informovanán prodávajícím.

B. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.
3. Zboží na reklamaci posílejte v pevném a zabezpečeném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

 
C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ust. § 1832 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Ke zboží přiloží vyplněný formulář o odstoupení od kupní smlouvy (k dispozici níže) a kopii dokladu o nákupu. Po obdržení vráceného zboží je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odpovídající částku za zboží a náklady na dodání, které přijal prodávající jako platbu za dodání zakoupeného zboží, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávájící kupujícímu peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.
Náklady na poštovné při vrácení zboží jdou na vrub kupujícího.

D. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 
 
Platební podmínky
 
Upozornění: Cena objednávky celkem je informativní a může být upravena v položce dopravné dle skutečného počtu a váhy zasílaných balíků!
(Např. nelze odeslat prut a křeslo v jednom balíku ap.) 
 
 
Dobírka
K dopravě zboží zákazníkovi v ČR využíváme služeb přepravní společnosti GLS a České pošty. 
Dopravné účtujeme v případě přepravce GLS 149 Kč za každý odeslaný balík do 40kg. Zboží je obvykle doručeno následují pracovní den po odeslání.
V případě České pošty je na výběr ze dvou sazeb:
 200 Kč za každý odeslaný Cenný balík do 10kg (obvykle doručen do 3dnů),
 230 Kč za každý odeslaný Balík do ruky do 15kg (obvykle doručen následující pracovní den po odeslání).
Prostřednictvím České pošty nelze odeslat zboží delší než 1,75m (např. pruty, podběráky...)
 
 
Dobírka na Slovensko - přepravní  společnost GLS
K dopravě zboží zákazníkovi na Slovensko využíváme i služeb GLS.
Dopravné účtujeme jednotně částkou 210 Kč za jeden balík do 30kg. Zákazník platí v Eur aktuálním kurzem při odeslání zásilky.
Balíky posíláme každý pracovní den a jsou obvykle doručovány 3. pracovní den po odeslání.
 
 
 
 
 
Doprava
 
Objednané zboží expedujeme prostřednictvím přepravní společnosti GLS a České pošty v ČR a přepravní společnosti GLS na Slovensko.
Objednané zboží je expedováno nejpozději do 2-5 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je skladem.
Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho adresu, resp. kdy bude odesláno, není-li skladem. 
Při převzetí zásilky vždy zkontolujte, zda není poškozena. Pokud zásilka poškozená je - nepřebírejte ji od dopravce!!! Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé při dopravě!
 
Ochrana osobních údajů
 
Provozovatel internetového obchodu CARPPRODUCT.cz  prohlašuje, že poskytuje své služby  v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány  pouze  pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Vyjímku představují externí společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.
Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu tzn. potvrzením objednávky uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.
 
 
Reklamace
 
Reklamační řád

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu prodejce
b) poštou na adresu prodejce
c) osobním doručením na adresu prodejce
 
2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- doklad o koupi zboží
- reklamované zboží
- stručný popis závady

Reklamace uplatněná v záruční době

 
Záruční podmínky
1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@carpproduct.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 
Výměna zboží
V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva má možnost do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést  pouze v případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným použitím nebo ošetřením.

 


copyright © 2010 - CARP PRODUCT.CZ

Vyhledávání

 

Zadejte klíčová slova produktu nebo kód zboží produktu,který hledáte!

Rozšířené hledání

Filtr

Zobrazit jen výrobce:

 

Kategorie

Garance nejnižší ceny

KONFIGURÁTOR PRUTŮ NA MÍRU

Akce